Проекција со кратки документарни и играни филмови на студентите од Факултетот за драмски уметности

Проекција со кратки документарни и играни филмови на студентите од Факултетот за драмски уметности

Проекција со кратки документарни и играни филмови на студентите од Факултетот за драмски уметности:

  • Андреј Георгиев – Направи сам (краток документарен филм)
  • Ајдин Ислами – P.U.A The pick-up artist (краток документарен филм)
  • Горјан Атанасов- На точак (краток документарен филм)
  • Марко Џамбазовски – Мизар- ѕвезда на надежда (краток документарен филм)
  • Кристина Ризоска – 50 литри ( краток игран филм)
  • Лидија Мојсовска – Мама (краток игран филм)
  • Тамара Котевска – Кројачи ( краток игран филм)