AK PRESS – Бенефит забава

AK PRESS – Бенефит забава

  • Posted on: April 3, 2015

Културниот центар „Кула“ со посредство на автономниот центар „АКСЦ“, организира хуманитарен настан за го поддржи опоравувањето на издавачкиот центар „АК Прес“ по претрпениот пожар. Настанот ќе заземе место во „Кула“ на 3 април со почеток во 20 часот и ќе оддаде симболична поддршка на колективот на „АК Прес“ со донации. Атмосферата во „Кула“ ќе биде надополнета со ди-џеј сетовите на Горовска Кристина и Димитров Тони. Ги покануваме сите заинтересирани да го поддржат повторното издигнување на овие издавачи на анархистичка и слободарска литература.

http://www.akpress.org/fire-relief.html