Кадри на ранливост

Кадри на ранливост

Отфрлајќи ги стигматизирачките идеи околу психичките болести и нивното континуирано маргинализирање, проектот има за цел активно да ги исцрта потребите на луѓето кои живеат со оваа дијагноза, да ги сподели нивните приказни и да ни помогне да изградиме поинклузивно општество.

Фокусирајќи се на маргинизираните граѓани кои живеат со шизофренија, проектот ја истражува идејата на заедништво и солидарност која може да произлезе доколку гледаме на оваа болест не како инвалидизирачка, туку како отпор кон нормативното и можност за генерирање на нови субјективитети.

НАСТАНИ

Партиципативен проект “Кадри на ранливост“, аудио-визуелна инсталација
Проекција на филм и трибина на тема: „Процеси, терапевтски практики и грижа во и вон институциите за ментално здравје“
Работилница со Експресивна Арт Терапија „Маски во движење“ со Ана Тодоровска, психолог
Arts Hub
ФООМ
Јадро